Per Brahegymnasiets logotyp
Jönköpings kommuns logotype

Kontaktpolitiker

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kontaktpolitiker vid Per Brahegymnasiet.

Amir Crnic (S)

Mats Svensson (V)

Göran Bäckstrand (C)

Daniel Engström (M)

Mattias Oscarsson (KD)

Adress: Residensgatan 7 | 553 16 Jönköping | Exp: 036-10 54 78 |

© Per Brahegymnasiet